Home / Hindi Quotes / रहीम के दोहे : रहीम दोहावली

रहीम के दोहे : रहीम दोहावली

rahim ke dohe in hindi

रहीम दोहावली

tain rahim man aapuno, kin‍hon charu chakor.
nisi baasar laago rahai, krsha‍nachhndr ki or॥1॥

Rahim Das Ke Dohe

ach‍yut-charn-tarngini, shiv-sir-maalati-maal.
hari n banayo surasri, kijo indav-bhaal॥2॥

Rahim Das Ke Dohe

adham vchan kaako phal‍yo, baithi taad ki chhanh.
rahiman kaam n aay hai, ye niras jag maanh॥3॥

Rahim Das Ke Dohe

an‍tar daav lagi rahai, dhuaan n prgatai soi.
kai jiy aapan jaanahin, kai jihi biti hoi॥4॥

रहीम दास का दोहा 

anakin‍hin baatain karai, sovat jaage joy.
taahi sikhaay jagayabo, rahiman uchit n hoy॥5॥

anuchit uchit rahim lGhu, k‍rahin baden ke jor.
j‍yon sadi ke snjog ten, pchavt aagi chakor॥6॥

रहीम दास का दोहा 

anuchit vchan n maanie jadpi guraaisu gaadhi.
hai r‍him rGhunaath ten, sujas bhart ko baadhi॥7॥

ab rahim chup kari rahu, samujhi dinad kar fer.
jab din nike aai hain bnat n lagi hai der॥8॥

रहीम दास का दोहा 

ab rahim mushkil padi, gaadhe dou kaam.
saanche se to jag nahin, jhuthe milain n ram॥9॥

amar beli binu mul ki, pratipaalat hai taahi.
rahiman aese prabhuhin taji, khaojat firie kaahi॥10॥

रहीम दास का दोहा 

amrt aese vchan me, rahiman ris ki gaans.
jaise misirihu me mili, niras baans ki faans॥11॥

araj garj maanain nahin, rahiman e jan chari.
riniyaa, raajaa, maangata, kaam aaturi naari॥12॥

रहीम 

asmay pare rahim kahi, maangi jaat taji laaj.
j‍yon lchhamn maangan gaye, paaraasar ke naaj॥13॥

aadar ghate nares dhing, base rahe kachhu naahin.
jo rahim kotain mile, dhig jione jag maahin॥14॥

रहीम 

aap n kaahu kaam ke, daar paat phal ful.
auran ko rokat firain, rahiman ped badul॥15॥

aavat kaaj rahim kahi, gaadhe bndhu saneh.
jiran hot n ped j‍yaun, thaame barai bareh॥16॥

रहीम 

urag, turng, naari, nrpati, nich jaati, hathiyaar.
rahiman in‍hen snbhaarie, paltat lagai n baar॥17॥

ugat jaahi kiran son athavt taahi konti.
t‍yaun rahim sukha dukha savai, badht ek hi bhaanti॥18॥

ek udar do chonch hai, pnchhi ek kurnd.
kahi rahim kaise jie, jude jude do pind॥19॥

Rahim

ekai saadhe sab sadhai, sab saadhe sab jaay.
rahiman mulahin sinchibo, fulai phalai aghaay॥20॥

e rahim dar dar firahin, maangi madhukari khaahin.
yaaro yaari chho‍diye ve rahim ab naahin॥21॥

ochho kaam bade karain tau n badai hoy.
j‍yon rahim hanumnt ko, girdhar kahai n koy॥22॥

anjan diyo to kirakiri, surama diyo n jaay.
jin aankhain son hari lakh‍yo, rahiman bali bali jaay॥23॥

and n baud rahim kahi, dekhai sachhik‍kan paan.
has‍ti-dhak‍kaa, kul‍hadin, sahain te taruvar aan॥24॥

Rahim

kadli, sip, bhujng-mukha, s‍vaati ek gun tin.
jaisi sngati baithie, taisoi phal din॥25॥

kamlaa thir n rahim kahi, yah jaanat sab koy.
purusha puraatan ki badhu, k‍yon n chnchala hoy॥26॥

kamlaa thir n rahim kahi, lkhat adham je koy.
prabhu ki so apani kahai, k‍yon n phajihat hoy॥27॥

kart nipuni gun binaa, rahiman nipun hajur.
maanahu taerat bitap chadhi mohi samaan ko kur॥28॥

karm hin rahiman lakho, dhnso bade ghar chor.
chintad hi bad laabh ke, jaagat hvai gau bhor॥29॥

Rahim

kahi rahim ik dip ten, prgat sabai duti hoy.
tan saneh kaise durai, drg dipak jaru doy॥30॥

kahi rahim dhan badhi ghate, jaat dhanin ki baat.
ghatai badhai unako kaha, ghaas benchi je khaat॥31॥

kahi rahim y jgat tain, priti gi dai taer.
rahi rahim nar nich me, s‍vaarath s‍vaarath her॥32॥

kahi rahim snpati sage, bnat bahut bahu rit.
bipati kasautai je kase, te hi saanche mit॥33॥

kahu rahim ketik rahi, ketik gi bihaay.
maayaa madtaa moh pari, ant chale pachhhitaay॥34॥

kahu rahim kaise nibhai, ber ker ko sng.
ve dolat ras aapane, unake faatat ang॥35॥

kahu rahim kaise banai, anahoni hvai jaay.
milaa rahai au naa milai, taason kaha basay॥36॥

kaagad ko so putara, sahjahi main Ghuli jaay.
rahiman yah acharj lakho, sou khaainchat baay॥37॥

kaaj parai kachhu aur hai, kaaj sarai kachhu aur.
rahiman bhnvari ke bhe nadi siraavat maur॥38॥

kaam n kaahu aavi, mol rahim n lei.
baaju tautae baaj ko, saahab charaa dei॥39॥

kaha karaun bai‍kunth lai, kal‍p brch‍chh ki chhanh.
rahiman daakha suhaaoneo, jo gal pitam baanh॥40॥

kaah kaamari paamari, jaad ge se kaaj.
rahiman bhukha butaaie, kais‍yo milai anaaj॥41॥

kutailan sng rahim k‍hi, saadhu bchate naahin.
j‍yon nainaa sainaa karen, uraj umethe jaahin॥42॥

kaise nibahain nibal jan, kari sbaln son gair.
rahiman basi saagar bishae, kart mgar son vair॥43॥

kou rahim jani kaahu ke, dvaar gaye pachhhitaay.
snpati ke sab jaat hain, vipati sabai lai jaay॥44॥

Rahim

kaun badai jaldhi mili, gng naam bho dhim.
kehi ki prabhutaa nahin ghati, par ghar gaye rahim॥45॥

kharch badhyo, udyam ghatyo, nrpati nithur man kin.
kahu rahim kaise jie, thore jal ki min॥46॥

khairaa sir ten kaataie, maliyat namk banay.
rahiman karue mukhan ko, chahiat ihai sajay॥47॥

khaainchi chadhni, dhili dharni, kahhu kaun yah priti.
aaj kaal mohan gahi, bns diyaa ki riti॥48॥

khaair, khaun, khaansi, khausi, bair, priti, mdapan.
rahiman daabe naa dabain, jaanat skal jahan॥49॥

garj aapani aapason, rahiman kahi n jaay.
jaise kul ki kulbadhu, par ghar jaay lajay॥50॥

रहीम 

gahi sranagati ram ki, bhavsaagar ki naav.
rahiman jgat udhaar kar, aur n kachhu upaav॥51॥

gun te let rahim jan, salil kup te kaa‍dhi.
kupahu te kahun hot hai, man kaahu ko baa‍dhi॥52॥

gurutaa phabai rahim kahi, phabi aai hai jaahi.
ur par kuch nike lagain, anat batori aahi॥53॥

charn chhue mas‍tak chhue, tehu nahin chhandti paani.
hiyo chhuvat prabhu chhodi dai, kahu rahim kaa jaani॥54॥

charaa p‍yaaraa jgat me, chhalaa hit kar ley.
j‍yon rahim aataa lage, t‍yon mrdng s‍var dey॥55॥

रहीम 

chah gi chintaa mitai, manuaa beparvaah.
jinako kachhu n chahiey, ve saahan ke saah॥56॥

chitrakuta me rami rahe, rahiman avadh-nares.
jaa par bipada padt hai, so aavat yah des॥57॥

chintaa buddhi parekhaie, taotae parkha triyaahi.
use kubelaa parkhaie, thaakur guni kiaahi॥58॥

रहीम दास 

chhimaa badn ko chahiey, chhotaen ko utapat.
kaa rahiman hari ko ghatyo, jo bhrgu maari laat॥59॥

रहीम दास 

chhotaen so sohain bade, kahi rahim yah rekha.
sahsan ko hay baandhiyat, lai damri ki mekha॥60॥

रहीम दास 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *